In 2018 kondigde Minister van Volksgezondheid, Maggie de Block de oprichting van de medische instellingen in België aan. Individuele ziekenhuizen groeperen zich sindsdien in netwerken om nauwer samen te werken, de patiëntenzorg te verbeteren, kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen.

Vandaag telt België 25 ziekenhuisnetwerken. Alleen leert de praktijk dat veel ziekenhuizen binnen de gedefinieerde netwerken nog steeds als individuele entiteiten opereren. Belangrijk aspecten binnen deze fusies zijn de zorgtechnologie en oplossingen die flexibel genoeg zijn om het veranderende landschap te faciliteren.

Huidige uitdagingen

Ziekenhuizen beschikken over een grote hoeveelheid data, maar vaak slagen ze er niet in om deze data op een bruikbare manier aan te bieden. De twee te overwinnen hindernissen:

  • Data ontsluiten uit diverse bronnen in één virtuele databron
  • Data op een efficiënte manier beschikbaar stellen voor patiënten

Vaak zijn deze gegevens in verschillende systemen opgeslagen. Om deze gegevens te verzamelen, kan een zorginstelling de eindtoepassing zelf ontwikkelen. Dit resulteert automatisch in een op maat gemaakt programma dat nauwelijks herbruikbaar is. Het is ook kostelijk om zo’n toepassing volledig zelf te ontwikkelen.

Wat is de oplossing?

Het samenbrengen van de data in één virtuele databron lost alvast de eerste bovengenoemde hindernissen op. Dit kan je eenvoudig tot stand brengen met het InterSystems IRIS for Health dataplatform en meer specifiek met HealthShare, HealthConnect. Het is echter niet voldoende om de data alleen maar te verzamelen. De data moet ook via een bruikbare toepassing, zoals een webapplicatie toegankelijk zijn voor de zorgverleners. Zulke webapplicaties worden gekoppeld met de virtuele databron op basis van webservices.

Als ziekenhuizen er bovendien voor kiezen om bij de ontwikkeling van die webservices internationale standaarden, zoals HL7 FHIR te volgen, hoeven ze geen eigen webapplicatie meer te schrijven. Ze kunnen in dat geval de markt bevragen naar bestaande FHIR webtoepassingen, wat de kosten drukt.

De kostenbesparing en efficiëntie die zorginstellingen hiermee bereiken, stijgt naarmate er meerdere FHIR-toepassingen in een ziekenhuis worden uitgerold. Elke nieuwe applicatie zal daarvoor automatisch de bestaande FHIR-bronnen herbruiken. HealthShare HealthConnect is standaard voorzien van een FHIR-server en de nodige securityprotocollen om dergelijke architecturen te ondersteunen.

Klik hier voor meer info over onze oplossingen, IRIS for Health en HealthShare.

„De grote meerwaarde aan de keuze voor Xcare en InterSystems, is dat we meer sereniteit tijdens de overgangsperiode en recuperatie van bestaande gegevens kunnen garanderen. Maar ook kostenbeheersing, een soepele overgang en het vooruitzicht om in de toekomst gestructureerde gegevens te kunnen creëren, coderen en gebruiken, wisten ons te overtuigen.”

PIERRE JACMIN, IT-DIRECTEUR BIJ GHDC Grand Hôpital de Charleroi: Achter de schermen van een uniek EPD.
Ziekenhuis optimaliseert IT-procedures voor ingebruikname nieuwe site in 2024

Heb je vragen over InterSystems, onze producten en dienstverlening? Stuur ons gerust een mail en we nemen spoedig contact met je op.

Contacteer onsarrow
Contacteer ons